Ce-mi zboara prin ganduri …

Posts tagged ‘cerinte’

Ghid „rabla”

Paşii pentru cumpărarea unui autovehicul prin Programul „Rabla“
– se fac copii după toate actele maşinii şi, după caz, după cele de moştenitor;
– se merge la un centru de co­lec­­tare validat de AFM (lis­ta se publică pe site-ul http://www.afm.ro);
– după verificarea maşinii la centrul de colectare şi a documentelor, se predau copiile şi se păstrează documentele originale;
– se primeşte în schimbul maşinii un tichet valoric având inscripţio­na­tă suma de 3.800 lei şi data până la care este valabil;
– se primeşte un certificat de distrugere;
– se fac copii după toate actele, inclusiv după certificatul de distrugere;
– se radiază autovehiculul la unită­ţile de profil ale MAI din raza de domiciliu;
– se primeşte certificatul de radiere;
– în cazul în care se vor utiliza mai multe tichete, pentru fiecare dintre ele proprietarul sau moştenitorul acestuia trebuie să parcurgă aceşti paşi;
– se depun toate actele necesare, inclusiv tichetul sau tichetele valo­rice, la un producător/comerciant de autovehicule acceptat în Pro­gram (lista lor se publică pe http://www.afm.ro) şi se primeşte o notă de înscriere;
– se verifică declararea autenticităţii tichetului/ tichetelor la AFM;
– se semnează contractul de cum­părare în funcţie de tipul de fi­nan­ţare obţinut.
– pentru contractele de leasing este nevoie de o declaraţie pe proprie răs­pundere conform căreia, la fine­le contractului, maşina va fi cumpărată.

Preluare si continuarea Saptamana financiara.

Nor de etichete